Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Projekty
Prezentowany jest konspekt dnia studyjnego w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. Celem projektu, w którego ramach powstał konspekt, było połączenie wizyty w miejscu pamięci z edukacją na rzecz praw...
Konspekt edukacyjny ma na celu łączenie edukacji historycznej z edukacją na rzecz praw człowieka. Charakter tematyczny oraz układ (przebieg) zajęć niejako narzuca jego realizację w z góry...
Poprzez różne metody (ćwiczenie warsztatowe, dyskusja, metody teatralne, praca z tekstem) uczestnicy poznają „kobieca twarz historii”, a także dostrzegają prawo i potrzebę kobiet do obecności w...
Warsztat dotyczy znaczenia praw i wolności człowieka w kontekście ważnych wydarzeń historycznych. Uczestnicy zastanawiają się nad ingerencją państwa w życie obywateli, szczególnie w obliczu wojny. W...
Opis projektu obejmuje następujące kwestie: historię projektu, historięobozu koncentracyjnego KL Ravensbrück, informacje o realizatorach, opis problemu przed podjęciem działań, cele i plan działań...
Aktualności
09.03.2015 | poniedziałek
Wirtualne Muzeum Gułagu to projekt realizowany przez czeskie stowarzyszenie www.gulag.cz, którego celem jest udokumentowanie pozostałości po obozach pracy ...
23.02.2015 | poniedziałek
Lubisz zmieniać rzeczywistość? Działasz lokalnie albo chcesz zacząć? Masz w głowie pomysły jak aktywizować lokalną społeczność, ale nie masz na to funduszy ...
23.02.2015 | poniedziałek
Tegoroczna edycja programu odbędzie się w dniach 30 maja – 25 czerwca 2015 r. w Warszawie oraz Berlinie. 
29.01.2015 | czwartek
Czy chciałbyś wyczyścić internet z hejtu? A może uważasz, że wolność słowa ponad wszystko? Odsłuchaj debaty o tym, co zrobić z mową nienawiści w Interncie.
24.01.2015 | sobota
Zapraszamy do pobrania kolejnej porcji interpretacji fotografii historycznych z lat 1920-1989 i dotyczy pracy, życia codziennego, prześladowań, opozycji na terenie ...
Warsz­taty Edu­ka­cji Mię­dzy­kul­tu­ro­wej „Mię­dzy Innymi” to warsz­taty dla stu­den­tek i stu­den­tów ...
Terror – istota władzy sowieckiej, jeden z trzech głównych jej filarów, na równi z kłamliwą propagandą i możliwością zrobienia szybkiej kariery przez ...
21 października 2013 r. zapadło niezwykle istotne dla Polski orzeczenie Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie tzw. „skargi katyńskiej” . ...
Historia zna wiele przypadków, kiedy równość nie stanowiła istotnego elementu funkcjonowania ludzi w społeczeństwie. Co więcej, przez lata istniały systemy oparte na ...