Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Inauguracja Sieci „Pamięć i Solidarność”

11.12.2008 | czwartek | Udostępnij na Facebooku

Współpraca, zainicjowana formalnie już w 2005 roku, stanowić ma płaszczyznę dla współpracy nad badaniem i upowszechnianiem XX-wiecznej historii Europy Środkowej i Wschodniej. Zainteresowane współpracą w jej ramach są także kraje bałtyckie. Siedzibą jej sekretariatu ma być Warszawa. Inicjatywa utworzenia europejskiej sieci wyszła w 2003 roku od ówczesnych prezydentów Polski i Niemiec - Aleksandra Kwaśniewskiego i Johannesa Raua. Deklarację o jej powołaniu podpisano w lutym 2005 r., a fundacja powstała we wrześniu 2005 r.

Współpraca w ramach Sieci „Pamięć i Solidarność” ma stanowić przeciwwagę dla działalności przewodniczącej Związku Wypędzonych (BdV) Eriki Steinbach, która forsowała projekt utworzenia w Berlinie Centrum przeciwko Wypędzeniom. Berlin potwierdził poparcie dla projektu Sieci, jako płaszczyzny międzynarodowego dyskursu o problematyce wysiedleń. Jednocześnie w zeszły czwartek Bundestag uchwalił ustawę w sprawie powołania fundacji „Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie”, która odpowiadać ma za powstanie muzeum wypędzeń w Berlinie.

Sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Przewoźnik podkreślił, że według obecnych planów sieć nie będzie łączona ze sprawą niemieckiego ośrodka upamiętnienia wysiedleń i nie będzie się koncentrować na tym problemie.

Źródło: Gazeta Wyborcza