Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Gala Finałowa XV edycji konkursu „Historia Bliska”

12.09.2011 | poniedziałek | Udostępnij na Facebooku

12 września 2011 w Sali Wielkiej na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Finałowa XV edycji konkursu „Historia Bliska” pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 

Jak co roku o godzinie 12.00, komisarz konkursu Alicja Wancerz-Gluza z Ośrodka KARTA – uroczyście rozpoczęła ceremonię – od przywitania Gości – wśród nich reprezentantów Współorganizatorów konkursu.

Współorganizatorami konkursu byli: Ośrodek KARTA, Muzeum II Wojny Światowej, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Biuro Edukacji m.st. Warszawy wraz z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń i Fundacja Batorego.

Konkurs wspierali: Dom Spotkań z Historią w Warszawie, międzynarodowa sieć EUSTORY, Fundacja „Pamięć-Odpowiedzialność-Przyszłość” (EVZ) z Niemiec.

Po powitaniu swoje przemówienia do laureatów wygłosili: min. Jacek Michałowski – Szef Kancelarii Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, w imieniu Patrona Honorowego. Następnie w imieniu współorganizatorów głos zabrali: prof. Paweł Machcewicz – dyrektor Muzeum II Wojny Światowej i min. Jan Stanisław Ciechanowski – Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Gabriele Wojdelko – dyrektor europejskiej sieci konkursów EUSTORY.

Po przemówieniach odczytano komunikat Jury i wręczono nagrody.

Laureatem I nagrody zespołowej zostało rodzeństwo — Erwin Ciulkiewicz i Oskar Ciulkiewicz z II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim. Ich praca — film pt. Wizerunek Sowieta z lat 1939–45 w pamięci mieszkańców Orli, w pasjonujący, ale i niezwykle dojrzały sposób pokazuje sytuację, jaka zapanowała na ziemiach Rzeczpospolitej zajętych przez ZSRR po 17 września 1939 oraz kontrowersyjną kwestię „wyzwolenia” Polski przez żołnierzy Armii Czerwonej.

Autorzy zostali uhonorowani za twórcze i śmiałe podejście do problemu świadomości narodowej na obszarach granicznych i mieszanych pod względem etniczny. Opiekunami pracy byli: Włodziemierz Wawulski i Elżbieta Ciulkiweicz.

Pełna lista laureatów konkursu i osób wyróżnionych nagrodami książkowymi została opublikowana w Komunikacie Jury, który można pobrać tutaj >>


12.09.2011. Sala Wielka Zamku Królewskiego w Warszawie. Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników gali, fot. Ośrodek KARTA/Marek Sułek 

Po ceremonii ogłoszenia wyników uczestnicy gali wysłuchali wystąpienia prof. Cezarego Eugeniusza Króla, który zabrał głos w imieniu Jury, następnie Prezes Ośrodka KARTA — Zbigniew Gluza podsumował 15 lat trwania konkursu "Historia Bliska" i zarysował jego przyszły kształt. Na zakończenie wystąpił Pełnomicnik Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ds. Organizacji Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, p. Sławomir Dębski. W kilku słowach wyraził on swoje poparcie dla konkursu i podkreślił konieczność kontynuowania tematu polsko-rosyjskich relacji w ramach konkursu.

Po zakończeniu części oficjalnej, uczestnicy gali zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie a następnie przeszli do restauracji „Piąta Ćwiartka” w Arkadach Kubickiego, gdzie czekał na nich poczęstunek. Rozmowy w kuluarach trwały do późnych godzin popołudniowych.

Więcej informacji o konkursie na stronie www.historiabliska.pl.

(ak, pg)