Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Festiwal Filmowy Żydowskie Motywy

16.04.2014 | środa | Udostępnij na Facebooku

W dn. 22-27 kwietnia w Kinie Muranów w Warszawie (ul. Andersa 5) odbędzie się 10. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Żydowskie Motywy. Festiwal poświęcony jest narodowi żydowskiemu, jego tradycji, tożsamości narodowej i kulturowej oraz historii, zarówno współczesnej jak i na przestrzeni dziejów.

Szczególną rolę odegrają w nim filmy z Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rosji, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy, Węgier i innych krajów bloku posowieckiego, a także filmów z krajów Europy Zachodniej.

Celem Festiwalu jest konkursowa prezentacja filmów o tematyce dotyczącej tożsamości i doświadczenia żydowskiego na przestrzeni dziejów, przechowanie dorobku kultury i tradycji jako źródła cywilizacji judeochrześcijańskiej. 

W Festiwalu mogą brać udział wszelkie formy (fabuła, dokument, filmy animowane i eksperymentalne). Wyświetlane są przede wszystkim filmy powstałe w ciągu dwóch lat poprzedzających daną edycję. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się odstępstwo od powyższych wymogów na wniosek Rady Programowej lub Komisji Selekcyjnej.

Konkurs odbywa się w następujących kategoriach: (a) film fabularny, (b) film dokumentalny, (c) film animowany i eksperymentalny. 

Jury Festiwalowe przyznaje nagrody pieniężne oraz statuetki Warszawskich FENIKSÓW: Grand Prix dla najlepszego filmu festiwalowego niezależnie od kategorii oraz kolejne nagrody w każdej z trzech kategorii. Jury ma prawo do innego podziału nagród.

Tegoroczny program można poznać na stronie Festiwalu.

(ak)