Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Aktualności

Międzynarodowa konferencja pt. „Czy wyciągamy wnioski z historii? Kultura pamięci jako droga do porozumienia europejskiego”

27.06.2016 | poniedziałek | Udostępnij na Facebooku

Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w Dortmundzie (IBB Dortmund) organizuje w Warszawie od 27 do 30 października 2016 roku międzynarodową konferencję historyczną dla młodych historyków, przedstawicieli instytucji edukacji historycznej, kultury pamięci i dziennikarzy.

Temat konferencji
Celem konferencji jest umożliwienie historykom, przedstawicielom instytucji edukacji historycznej, projektów i inicjatyw, związanych z badaniem przeszłości, a także dziennikarzom z Polski, Białorusi, Niemiec, Ukrainy oraz Rosji szczegółowego spojrzenia na historię XX wieku (II Wojna Światowa, Holokaust, stalinizm) i uświadomienia jej skutków.

Co w Polsce wiemy o rozwoju kultury pamięci w Niemczech, a także w krajach wschodnioeuropejskich w epoce poradzieckiej? Jakie znaczenie społeczne ma pamięć historyczna w tych krajach dzisiaj, jakie są tradycje i nowe trendy w tej dziedzinie? Jak wygląda kultura pamięci w tych krajach? Zadaniem konferencji jest umożliwienie lepszego zrozumienia, w jaki sposób nieuświadomione i niedostatecznie przepracowane konflikty historyczne wpływają na stosunki między tymi krajami do dnia dzisiejszego.

Przy pomocy wykładów, wygłoszonych przez uznanych w dziedzinie edukacji historycznej i kultury pamięci ekspertów, uczestnicy konferencji dowiedzą się o wieloaspektowości kultur pamięci, różnych punktach odniesienia w pamięci historycznej i konkurujących dyskursach pamięciowych, oraz o "białych plamach" historiografii w Niemczech, Polsce, Białorusi, Ukrainie i Rosji. Przedstawiciele każdego z krajów zaprezentują również projekty, inicjatywy oraz przykłady pracy w dziedzinie pamięci, które albo służą uświadomieniu często niewygodnych wydarzeń historycznych i katastrof własnego kraju, albo sprzyjają procesowi rozwoju europejskiej kultury pamięci oraz porozumieniu na poziomie międzynarodowym.

Grupa docelowa
Po 20 uczestników z każdego kraju (Polski, Niemiec, Rosji, Białorusi, Ukrainy): historycy, dziennikarze, przedstawicieli instytucji edukacji historycznej i obywatelskiej oraz ośrodków kultury pamięci (wymagane doświadczenie zawodowe - studenci nie mogą wziąć udziału w konferencji, możliwy jest udział doktorantów) w wieku do 40 lat.

Informacje organizacyjne
IBB Dortmund zapewnia następujące świadczenia:
- zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych wraz ze śniadaniami w hotelu Best Western Felix*** (dotyczy uczestników spoza Warszawy),
- wyżywienie podczas konferencji,
- koszty realizacji wszystkich zaplanowanych działań podczas konferencji,
- wycieczki edukacyjne (w tym transport, bilety wstępu, przewodnicy etc.),
- tłumaczenie symultaniczne (rosyjski, polski, niemiecki).

Uczestnicy z Polski ponoszą jedynie koszt dojazdu do miejsca konferencji i powrotu.

Zgłoszenia
Zgłoszenie chęci uczestnictwa odbywa się na zasadzie otwartego konkursu. Jeśli są Państwo zainteresowani wzięciem udziału w konferencji, prosimy o wypełnienie niniejszego formularza do 4 września 2016 roku.

Kontakt
Maxim Rust, koordynator projektu w Polsce
konfhistwaw@gmail.com

Szczegółowe informacje można pobrać tutaj.

Źródło.

(ak)