Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Artykuły

Edukacja i historia a program polskiej prezydencji w Radzie UE

Udostępnij na Facebooku

Autor: Agnieszka Kudełka

Trudno szukać historii jako specjalnego tematu, czy też priorytetu w programie polskiej prezydencji. Jedynie pojedyncze wystawy przypominają znaczenie historii dla współczesnej Europy. Poza tym Rada ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu stawia sobie cele w dziedzinach: edukacja (mobilność studentów i uczniów), młodzież (współpraca z rówieśnikami z krajów Europy Wschodniej i Kaukazu), kultura (m.in. kontynuacja prac nad utworzeniem Znaku Dziedzictwa Europejskiego), sprawy audiowizualne (m.in. digitalizacja dziedzictwa kulturowego, zasoby audiowizualne i filmowe) i sport.

Wystawy te będą zrealizowane m.in w Krakowie i Katowicach.
W Krakowie można będzie obejrzeć dwie wystawy: 
„Polowanie na awangardę. Zakazana sztuka w Trzeciej Rzeszy”
Myślą przewodnią wystawy jest pokazanie dzieł prześladowanych przez niemieckich nazistów artystów, pisarzy, kompozytorów w latach 1933-1945. Pokazane zostaną obrazy olejne, grafiki, rysunki, rzeźby, utwory literackie i muzyczne m.in. tak znanych twórców jak Karl Hofer, Leo Haas, Heinrich Maria Davringhausen, Emil Nolde, Max Ernst, Georg Grosz, Otto Freundlich,  Wilhelm Lehmbruck, Else Laser-Schüler, Georg Meistermann, Irmgard Keun, Thomas Mann,  Hanns Eisler i Kurt Weill.

Połączenie sztuki wizualnej, literatury i muzyki ma ukazać wagę zjawiska i  ogromny nacisk totalitarnej władzy by oczyścić całą ówczesną kulturę z wszelkich niezgodnych z nazistowską doktryną przejawów. Szczególnym aneksem do wystawy - pozwalającym zrozumieć związki kulturowe Niemiec i Polski w tak trudnym kontekście historycznym - będzie przypomnienie sylwetek dyskryminowanych polskich artystów, pisarzy, kompozytorów  którzy z chwilą zajęcia terytorium Polski w 1939 roku znaleźli się w orbicie „polityki kulturalnej” hitlerowców. 

„Pomarańczowa Alternatywa – happeningiem w komunizm”:
Wystawa w Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury zaprezentuje historię Pomarańczowej Alternatywy – jednego z najciekawszych zjawisk artystycznych lat 80. w Polsce. Zainicjowany we Wrocławiu „ruch” Pomarańczowej Alternatywy na stałe zapisał się w świadomości generacji Polaków, zaś malowane na murach postacie krasnali to jedne z jego najbardziej rozpoznawalnych symboli.

Prekursorski charakter podejmowanych działań, na które składały się akcje uliczne, interwencje i kolportaż materiałów drukowanych wpłynął na zainteresowanie tematem badaczy z dziedziny socjologii, antropologii, sztuki, historii czy politologii. Utrzymane w kontestatorsko-prześmiewczej konwencji wydarzenia obnażały absurdy okresu komunizmu, ośmieszały aparat władzy, a po roku 1989 stanowiły komentarz do aktualnej sytuacji politycznej i społecznej.

Wykorzystywane metody i język prowadzonych działań wykazywały silny wpływ surrealizmu i pokrewieństwo z ruchem Dada. Ekspozycja w Galerii MCK będzie pierwszą tak obszerną prezentacją ruchu. Wystawa pokazywać będzie narodziny i rozwój zjawiska, a jej narracja zostanie osadzona na tle historii politycznej i społecznej Polski lat 80. XX w. oraz późniejszej transformacji systemowej.

Wystawa w Katowicach jest lokalna i międzynarodowa zarazem. Wystawa „Architektura i struktura. Postindustrialne dziedzictwo Górnego Śląska” prezentuje rezultaty niemiecko-polskiego projektu fotograficznego. Ok. 60 fotografii wielkoformatowych, barwnych przedstawia współczesne oblicze i funkcje dziedzictwa postindustrialnego na Górnym Śląsku, obserwowane z perspektywy niemieckich fotografików młodego pokolenia: Anke Illing i Tomasa Vossbecka.

Projekt zrealizowały: Deutsches Kulturforum Ostliches Europa oraz Dział Dokumentacji Mechanicznej Muzeum Śląskiego. W ramach cyklu całego projektu pierwszy raz wystawa udostępniona została w Dortmundzie w ramach Ruhr2010 jesienią 2010 roku.

Projekt fotograficzny „Struktura i architektura” obejmuje wybrane zakłady przemysłowe powstałe przed 1945 rokiem i czynne do dziś lub te, których pozostałe fragmenty pozwalają na zobrazowanie ich potencjału przemysłowego. Autorzy skupili swą uwagę głównie na architekturze przemysłowej ukazującej zarówno wnętrza zakładów, jak i bryły ich budynków oraz towarzyszące fragmenty przemysłowego i naturalnego krajobrazu.

Inne ciekawe wystawy kulturalne to np. „Podróż na Wschód” w Białymstoku lub „Obok. Polska i Niemcy.1000 lat historii w sztuce” w Berlinie.

Więcej informacji na temat priorytetów Rady ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu można znaleźć tutaj.

Źródło.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.pl2011.eu.

(ak)

 

Portal www.pl2011.eu

Czy wiesz, że...
XXwiek.pl jest bramką do wszystkich serwisów internetowych i baz danych Ośrodka KARTA – fotohistoria.pl, audiohistoria.pl, Pogotowia Archiwalnego, Indeksu Represjonowanych, uczyc-sie-z-historii.pl oraz Biblioteki Cyfrowej (w tym projektu CATL).