Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
0..9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | *
Holocaust

(całopalenie — termin angielski, pochodzący z kościelnej łaciny holocaustum, z gr. holo-kautóo — spalam ofiarę w całości) — określenie opisujące zorganizowane przez władze III Rzeszy oraz jej sojuszników w okresie II wojny światowej prześladowania i zagładę milionów Żydów. Holocaust jest synonimem pojęcia Szoa (Shoah), oznaczającego całkowitą zagładę i zniszczenie.
Polityka zagłady, wywodząca się z programu nazistów jeszcze z lat trzydziestych, rozpętana już w połowie 1941 roku, trwała około 40 miesięcy. Poprzedzała ją akcja T4, obejmująca zagładę osób psychicznie chorych, w czasie której opracowano technologię masowych mordów.
Liczba ofiar holocaustu jest szacowana na 5-6 milionów, choć dokładne dane nie są znane z powodu braku kompletnych ewidencji oraz systematycznego niszczenia archiwów i zacierania śladów przez władze niemieckie w obliczu klęski wojennej. Jedna trzecia liczby zamordowanych, czyli prawie 2 miliony osób, stanowiły dzieci.
Holocaust wciąż analizowany jest przez historyków, psychologów i filozofów. Świadomość rozmiaru zagłady każe stawiać pytania o podstawy cywilizacji i granice człowieczeństwa.

Powiązane projekty:
„Ostatnia droga” — Opór i zagłada białostockich Żydów. Świadectwo zbrojnego powstania w getcie białostockim., STEP21 [Weiße Flecken] – Nasza gazeta wypełnia luki prasowe z okresu nazizmu, „Paper Clips” — projekt amerykańskiej szkoły w Whitwell, Sytuacja Polaków podczas II wojny światowej — w historycznej perspektywie Głuchołaz, Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku, „Auschwitz. Memento — multimedialne archiwum”, „Auschwitz — moja ziemia” — historia i pamięć po sześćdziesięciu latach, „Listy do Henia” — doświadczenie pustki po Zagładzie (Lublin), „Mur” — zderzenie z rzeczywistością nienawiści (Warszawa), „Podlasie — poszukiwanie śladów” — polsko-niemiecki projekt historyczny, „Nasza ziemia obiecana” — przywracanie pamięci o bieszczadzkich Żydach, „Namalować zapomniane” — Żydowski pejzaż Olsztyna oczami uczniów Gimnazjum nr 5, „Pamięć ocala narody” — lekcja historii i tolerancji uczniów gimnazjum w Uszwi, Kult ciała i normy estetyczne w okresie narodowego socjalizmu (Körperkult und ästhetische Normierung im Nationalsozialismus), Do Izraela z „Brundibárem — Opera dziecięca „Brundibár” (Nach Israel mit Brundibár — Die Kinderoper „Brundibár”), „Jestem…” — pamięć żydowskiego Gimnazjum Towarzystwa „Przyjaciół Wiedzy” w Radomiu, Biała Róża – symbol i misja (Die weisse Rose – Symbol und Auftrag), Spojrzenie wstecz na sprawców, ofiary i widzów. Fazy prześladowań Żydów (Ein Blick zurück auf Täter, Opfer und Zuschauer. Stationen der Judenverfolgung, 1933-38), Różne aspekty Zagłady w filmie fabularnym i dokumentalnym, Szkoła Dialogu, Projekt Yael Bartany o Polakach i Żydach, Ojcowie na tropach narodowego socjalizmu, Wirtualne wystawy o Auschwitz, Spacerem po żydowskiej Warszawie, „It is black or white – my i świat wokół nas” – warsztaty antydyskryminacyjne, Dzieci w getcie łódzkim – Litzmannstadt Ghetto,