Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Historia Bliska

Klub „Historii Bliskiej”

Zapraszamy do Klub „Historii Bliskiej”  ogólnopolskiego „klubu absolwentów” i zaproszenia dla edukatorów (w tym opiekunów prac konkursowych), którzy zechcą współtworzyć tę formułę nauczania także na innych niż konkurs polach aktywności. Celem Klubu jest zachęcenie do prowadzenie „na swoim” terenie działań służących edukacji „metodą konkursu”, ważnych dla społeczności lokalnej. Zapraszamy do miejsca (także w przestrzeni „wirtualnej"), gdzie dorośli członkowie Klubu nie tylko uzyskają pomoc merytoryczną i metodyczną, i gdzie wraz z młodzieżą mogą prezentować swoje wspólne projekty historyczne.

Klub integruje społeczność opartą na wspólnym postrzeganiu roli historii w życiu publicznym jako ważną, wzmacnianą dodatkowo uczestnictwem w zdarzeniach inicjowanych przez Ośrodek KARTA i Dom Spotkań z Historią (Warszawa, ul. Karowa 20),  który stanowi centralne niewirtualne miejsce Klubu.

Aby stać się członkiem Klubu „Historii Bliskiej" należy zarejestrować się w serwisie „Uczyć się z historii": podczas rejestracji wybrać opcję „Chcę być członkiem Klubu Historii Bliskiej” i wypełnić odpowiednie pola formularza. Informacja o zaakceptowaniu zgłoszenia zostanie wysłana mailem.

Członkowie Klubu „Historii Bliskiej” zalogowani na serwisie „Uczyć się z historii” uzyskują dostęp do specjalnych materiałów, przygotowanych wyłącznie dla nich.

Czy wiesz, że...
Na portalu tym prezentujemy większość zbioru archiwum fotografii Fundacji Ośrodka KARTA. Zdjęcia te można również zakupywać do różnych celów w agencji fotograficznej Ośrodka KARTA. Kontakt: a.bujnowska@karta.org.pl lub (+48 22) 646 36 90.