Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Poznań

miasto położone na skraju Pojezierzy Poznańskiego i Gnieźnieńskiego, nad Wartą i jej dopływami, stolica województwa wielkopolskiego (557 tys. mieszkańców — 1998).

Podczas okupacji niemieckiej Poznań został wcielony do III Rzeszy (ok. 100 tys. mieszkańców wysiedlono do Generalnej Guberni), mieściła się tutaj siedziba namiestnika Rzeszy w Kraju Warty. W latach 1939–45 dokonano wielu masowych egzekucji; znajdowało się tu m.in. ciężkie więzienie przy ul. Młyńskiej, obóz przejściowy i więzienie policyjne (w Forcie VII Cytadeli) oraz kilkanaście hitlerowskich obozów pracy przymusowej (dla Żydów z Polski i Niemiec – m.in. w Krzesinach, Smochowicach i Dębcu), a także obóz dla jeńców francuskich, brytyjskich, sowieckich, polskich i włoskich. Poznań był ośrodkiem konspiracji ZWZ-AK, BCh, GL oraz innych organizacji regionalnych.