Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka

Ze świata

We współczesnym świecie istnieje wspólny problem: jak radzić sobie z pamięcią historyczną społeczeństw, w których mieszają się obywatele różnych narodowości, jak przekazywać tę pamięć wstępującym pokoleniom; jak rozwiązywać ciągle aktualne problemy: rasizmu, ksenofobii, nietolerancji, nawet odradzających się ideologii, jak neonazizm.
„Ze świata” służyć będzie przenoszeniu dobrej praktyki poszanowania praw człowieka, czerpania z przeszłości dla budowania przyszłości.

Projekty
W roku 1975 miało miejsce spektakularne znalezisko dokumentów z czasów II wojny światowej. Polskie dziewczęta i kobiety, które były osadzone w obozie koncentracyjnym Ravensbrück,...
Projekt zainicjowany został 15.09.2010 roku z okazji 75 rocznicy Ustaw norymberskich i realizowany jest od tego czasu w grupach dzieci i młodzieży. Skierowany jest do uczniów szkół powszechnych...
Projekt „30 października” to przypomnienie o tragicznych kartach historii Rosji. To próba wymienienia z nazwiska chociaż niewielkiej części z milionów ludzi, którzy ucierpieli w wyniku...
Projekt skierowany jest do ojców, mężczyzn, którzy są na urlopie rodzicielskim, o pochodzeniu migracyjnym z Berlina. W ramach projektu wezmą oni udział w 6 do 8 czterogodzinnych seminariach na temat...
Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” (EVZ) wspiera od 2002 roku spotkania z byłymi robotnikami przymusowymi i innymi ofiarami nazizmu w Niemczech, w tym zaproszenie ich do Niemiec....
Aktualności
09.03.2015 | poniedziałek
Wirtualne Muzeum Gułagu to projekt realizowany przez czeskie stowarzyszenie www.gulag.cz, którego celem jest udokumentowanie pozostałości po obozach pracy ...
13.05.2014 | wtorek
Rumuński Instytut Kultury w Warszawie zaprasza do udziału w konkursie na esej o tematyce „Wielkie uchodźstwo polskie w Rumunii”.
14.10.2013 | poniedziałek
W dniach 25-28 lipca 2012 roku Forum Społeczeństwo Obywatelskie, Unia Europejska-Rosja [EU-Russia Civil Society Forum, http://eu-russia-csf.org] było jednym z ...
30.09.2013 | poniedziałek
Białoruski opozycjonista i więzień polityczny Aleś Bialacki został pierwszym laureatem Nagrody Praw Człowieka imienia Vaclava Havla. Nagroda przyznawana będzie ...
29.07.2013 | poniedziałek
Instytut Polski w Sankt Petersburgu I Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu ogłaszają VI edycję Otwartego Konkursu Prac Studenckich i ...
Terror – istota władzy sowieckiej, jeden z trzech głównych jej filarów, na równi z kłamliwą propagandą i możliwością zrobienia szybkiej kariery przez ...
Niniejszy esej jest próbą cząstkowego opisu relacji pomiędzy ideą praw człowieka a działaniami związanymi z badaniem narracji historycznych konkretnych społeczności. W jaki ...
Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość“ (EVZ) realizowała program „Menschen Rechte Bilden“ [Nauczanie praw człowieka] adresowany do instytucji, ...
Tatiana Protko, kandydat nauk filozoficznych, historyk, przewodnicząca Białoruskiego Komitetu Helsińskiego w l. 1995-2008, udzieliła wywiadu na temat „Historii Powszechnej Deklaracji ...