Ta podstrona serwisu Uczyć się z historii pokazuje materiały dotyczące polsko-rosyjskiej przeszłości opublikowane na tym portalu.

Polacy-Rosjanie - spotkania w XX i XXI wieku

Strona „Polacy-Rosjanie — spotkania w XX i XXI wieku” propaguje dobre praktyki edukacyjne dotyczące polsko-rosyjskiej historii, informując o inicjatywach współpracy polsko-rosyjskiej na polu edukacji historycznej, historii oraz praw człowieka.
Strona prezentuje trzy rodzaje materiałów: aktualności, artykuły, w tym artykuły z partnerskiej strony „Uroki istorii” w polskim tłumaczeniu oraz zakończone i trwające projekty edukacyjne, międzynarodowe projekty Ośrodka KARTA oraz projekty zrealizowane przez naszych partnerów i zaprzyjaźnione instytucje.
Na tej podstronie znajduje się również zakładka „Konkurs” (po lewej stronie) prezentująca m.in. jeden z tematów rosyjskiego konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Memoriał „Człowiek w historii. Rosja — XX i XXI wiek” pt. „Rosja i Polska: swój czy obcy”. Natomiast prace na jeden z tematów polskiego konkursu „Historia Bliska” pt. „Polacy-Rosjanie — spotkania w XX wieku” można znaleźć w zakładce „Historia Bliska”.

Projekty

Polsko-rosyjskie seminarium dla młodzieży – laureatów konkursów historycznych „Historia Bliska" (organizowanego przez Ośrodek KARTA) i „Człowiek w historii – Rosja w XX wieku" (orgaznizowanego przez Stowarzyszenie MEMORIAŁ).

„Centropa Student” to portal informacyjny z ponad 20 ogólnodostępnymi filmami z życiorysami Żydów w XX wieku. Do każdego z filmów dołączony jest materiał lekcyjny (po angielsku i niemiecku). Aby skorzystać z materiału należy się zalogować. Filmy są w większości po angielsku lub z angielskimi napisami. 
Projekt pochodzi z partnerskiej strony „Lernen aus der Geschichte”.

Obok klasycznych obozów harcerskich planowane są także wspólne wyjazdy, podczas których młodzi ludzie z Polski i Rosji będą mieli możliwość dyskutowania na różne tematy związane z polityką, gospodarką, kampaniami społecznymi oraz inicjatywami obywatelskimi. Organizację tych obozów koordynuje w Polsce Centrum Współpracy SALTO z krajami Europy Wschodniej i Kaukazu. Projekt ten jest pilotażowym programem finansującym polsko-rosyjskie projekty młodzieży.

Podczas wspólnych wypraw do regionu permskiego i na Dolny Śląsk czteroosobowy zespół z Polski i Rosji badał różne formy pamięci o tragicznej przeszłości mieszkańców tych dwóch krajów na przykładzie deportacji w stalinowskim okresie radzieckiej historii (lata 1930 - 1950).

Na przełomie lipca i sierpnia 2010 r. w Muzeum Stutthof zrealizowano projekt pt. „Historia Żydów i Holocaustu na terenie Polski i Wschodniej Europy”. 240 młodych Rosjan pochodzenia żydowskiego odbyło w Muzeum Stutthof warsztaty pozwalające na poznanie historii obozu oraz udziału Żydów w kształtowaniu się polskiej kultury. 

Latem 2009 roku Młodzież–Memoriał (założony przez oddział permski „Memoriału”) i Forschungsstelle Osteuropa (Centrum Badawcze – Europa Wschodnia) zorganizowały podróż badawczą śladami terroru stalinowskiego w regionie permskim, w której wzięli udział studenci i młodzi naukowcy niemieccy i rosyjscy. Uczestnicy odwiedzili wybrane miejsca pamięci, które były częścią sowieckiego systemu obozów. Nadia Douglas, uczestniczka wyprawy, dzieli się swoimi wnioskami na temat kultury pamięci we współczesnej Rosji i jej znaczenia dla życia społecznego.
Projekt pochodzi z partnerskiego portalu: „Lernen aus der Geschichte”.

W projekcie zajmowano się przemianami przestrzeni miejskiej Białegostoku w okresie PRL-u w oparciu o pocztówki, materiały archiwalne oraz informacje z prasy lokalnej z lat 1945–1989 i przedstawiono je mieszkańcom miasta. W ramach projektu wytyczono miejską trasę turystyczną (dostępna także w Internecie), unaoczniającą architekturę okresu PRL w Białymstoku. Przygotowano wystawę „Ładniej?” - zestawienie historycznych fotografii miejskich architektury powojennej ze zdjęciami współczesnymi, wykonanymi przez wolontariuszy. Przeprowadzono także debaty publiczne i warsztaty dla młodzieży na temat architektury PRL-u w Białymstoku.

Uczniowie wraz z nauczycielem filmują historię wioski Brettheim. W filmie świadkowie opowiadają o powieszeniu trzech mieszkańców wioski przez SS w ostatnich dniach wojny. We współpracy z rosyjskimi i amerykańskimi uczniami powstały w międzyczasie rosyjska i angielska wersja filmu. Jako część wystawy objazdowej film prezentowany jest w Europie, Ameryce i Kanadzie.

Opis projektu pochodzi z patnerskiej strony „Lernen aus der Geschichte"

Projekt powstał jako praca konkursowa w ramach VII edycji 2002-2003 konkursu Ośrodka KARTA i Fundacji Batorego zatytułowanej „Migracja, awans, degradacja społeczna 1914–1989”. Uczennice szukały w swojej miejscowości osób, których wojenne doświadczenie wiązało się z tematem migracji. Spotkały się z trzema osobami, nagrały z nimi wywiady, zebrały dokumenty i opracowały relacje, ocalając w ten sposób od zapomnienia fragment historii mało znanej i przez lata skazanej na zapomnienie.

Uczennica warszawskiego liceum odwiedzająca mazowiecką wieś Guty Bujno trafiła na ślady tajemnic z czasów wojny. Pomimo prób, nie udaje się jej uzyskać odpowiedzi na wiele pytań. Okazuje się bowiem, że mimo upływu 60 lat skutki podziałów z lat II wojny, kiedy to część mieszkańców współpracowała z okupującymi te tereny Sowietami, a część wspierała walczącą z nimi Armię Krajową, tkwią w świadomości ludzi do dzisiaj i dają o sobie znać w postaci zmowy milczenia na temat przeszłości.

 

Aktualności
14.10.2013 | poniedziałek
W dniach 25-28 lipca 2012 roku Forum Społeczeństwo Obywatelskie, Unia Europejska-Rosja [EU-Russia Civil Society Forum, http://eu-russia-csf.org] było jednym z organizatorów pierwszego Europejskiego Forum Młodzieżowego „Laboratorium Pilorama”.
29.07.2013 | poniedziałek
Instytut Polski w Sankt Petersburgu I Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu ogłaszają VI edycję Otwartego Konkursu Prac Studenckich i Doktoranckich „Aktualna nauka” (ZSSR, Polska i inne państwa Europy Środkowo-Wschodniej w polityce światowej XX wieku) poświęconego pamięci Olega N. Kena
31.12.2012 | poniedziałek
Grupa krymskich Tatarów zniszczyła w Symferopolu wystawę poświęconą rocznicy urodzin Józefa Stalina.  
31.12.2012 | poniedziałek
II Międzynarodowy Festiwal i Konkurs poezji i pieśni Władimira Wysockiego odbędzie się w dniach 25-27 stycznia 2013 w Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury w Warszawie.
31.12.2012 | poniedziałek
Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie zaprasza 18 stycznia 2013 na wystawy „Światło Prawosławia”.
Materiały
31.12.2012 | poniedziałek
Praca podejmująca wątek rosyjski, nadesłana na ogólnopolski konkurs historyczny dla młodzieży (edycja 2011/12) - "Historia Bliska".
31.12.2012 | poniedziałek
Praca podejmująca wątek rosyjski, nadesłana na ogólnopolski konkurs historyczny (edycja 2011/12) dla młodzieży szkolnej - "Historia Bliska"  
02.02.2012 | czwartek
Celem załączonego artykułu jest pokazanie na podstawie kilku przykładów dotyczących pomników Lenina w Rosji (opiniowania) polityki historycznej i zaproponowania kilku generalnych wniosków na temat tej polityki.Materiał pochodzi z partnerskiej strony „Uroki istorii”.
09.11.2011 | środa
Andrij Portnow recenzuje podręcznik (pod red. O. I. Pometuna, N. M. Gupana) pt. „Historia Ukrainy. Podręcznik dla 11 klasy szkół ogólnooświatowych” (Kijów, Oswita, 2011). Ocenie podano przedstawienie w podręczniku kwestii relacji polsko-ukraińskich, np. rzezi wołyńskiej 1943 roku czy postrzegania przez Ukraińców wydarzeń we wrześniu 1939 roku oraz np. wydarzeń pomarańczowej rewolucji.
Wywiad z Stephane'm Hessel'em przeprowadziła Cecile Vaissie specjalnie dla Muzeum Deklaracji Praw Człowieka, Paryż, 03 stycznia 2012. Wywiad został zorganizowany dzięki uprzejmości Międzynarodowej Fedracji Praw Człowieka (FIDH). Wolontariusze pracujący przy tekście: Tłumaczenie z języka francuskiego – Jekatierina Kopostielewa, Moskwa (Rosja), korespondent MPD i Irina Riedka (Polska); Redakcja i korekta tekstu: Natalia Zwiagina, Woroneż (Rosja), Międzyregionalna Grupa Obrony Praw Człowieka. Źródło: http://museum.udhr1948.org/node/122.
Wywiad z Stephane'm Hessel'em przeprowadziła Cecile Vaissie specjalnie dla Muzeum Deklaracji Praw Człowieka, Paryż, 03 stycznia 2012. Wywiad został zorganizowany dzięki uprzejmości Międzynarodowej Fedracji Praw Człowieka (FIDH). Wolontariusze pracujący przy tekście: Tłumaczenie z języka francuskiego – Jekatierina Kopostielewa, Moskwa (Rosja), korespondent MPD i Irina Riedka (Polska); Redakcja i korekta tekstu: Natalia Zwiagina, Woroneż (Rosja), Międzyregionalna Grupa Obrony Praw Człowieka. Źródło: http://museum.udhr1948.org/node/122.
Mając prawie 95 lat ostatni żyjący współautor Powszechnej Deklarcji Praw Człowieka długo recytuje z pamięci Baudelaire’a, uczestniczy w wiecach na Bołotnej, opowiada się za uwolnieniem przebywającego w więzieniu białoruskiego obrońcy praw człowieka Alaksandra Bialackiego i wspomina, jak napisano Deklarację... Wywiad z Stephane'm Hessel'em przeprowadziła: Cecile Vaissie specjalnie dla Muzeum Deklaracji Praw Człowieka, Paryż, 03 stycznia 2012. Wywiad został zorganizowany dzięki uprzejmości Międzynarodowej Fedracji Praw Człowieka (FIDH). Wolontariusze pracujący przy tekście: Tłumaczenie z języka francuskiego – Jekatierina Kopostielewa, Moskwa (Rosja), korespondent MPD i Irina Riedka (Polska); Redakcja i korekta tekstu: Natalia Zwiagina, Woroneż (Rosja), Międzyregionalna Grupa Obrony Praw Człowieka. Źródło: http://museum.udhr1948.org/node/122.
Prezydent FR Władimir Putin poparł pomysł stworzenia nowego kompleksu krajobrazowo-rekreacyjnego „Rossija” na terenie obwodu moskiewskiego. Park „Rossija” z eskpozycjami regionów, kopiami zabytków i budynków historycznych planowano zbudować jeszcze w latach 30., jednak w tym czasie to się nie udało. Artykuł pochodzi z partnerskiej strony „Uroki istorii”.